Rapidmortel TM

36,25Productbeschrijving

Rapidmortel TM is een mortel die is samengesteld uit zeer snel met water reagerende bindmiddelen en hoogwaardige kwartstoeslagen met een maximale korrelgrootte van 4mm. Toegevoegde polymeren waarborgen een uitstekende hechting aan de ondergrond. Rapidmortel TM bereikt in zeer korte tijd een hoge sterkte.

Let op

  • Als u Acrytekt TM aan het aanmaakwater toevoegt, verhoogt u niet alleen de waterdichtheid en chemische bestendigheid, maar ook de verwerkingstijd.

Deze mortel is verpakt in een zak van 25 kg.

Specificaties

Extra informatie

Gewicht

25 KG

Verwerking

Rond de 20 ◦C

Verbruik

100kg Rapidmortel TM aangemaakt met water vult een ruimte van circa 55 liter.

Productbladen

Lees meer

Toepassing

Rapidmortel TM kan worden ingezet voor het snel vermetselen van grote, onregelmatig gevormde stenen, keien en rotspartijen. Ook voor het snel vastzetten en vermetselen van ornamenten, tuinmuurtjes en tuinbelden vindt Rapidmortel TM zijn weg naar de veeleisende gebruiker. De snelle uitharding maakt het mogelijk binnen enkele uren een goed resultaat te verkrijgen. Door de snlle sterkteontwikkeling behoeft men de te verankeren of aan te smeren elementen niet langdurig te fixeren. het loshalen van fixeringen de volgende dag behoort daarmee tot het verleden.

Hierdoor kan men bij toepassingen van Rapidmortel TM het aantal arbeidsuren, en veelal ook reisuren, in sterke mate reduceren. In tegestelling tot toepassing van conventionele mortels en cementen hoeft men voor verharding niet tot de volgende dag wachten. Rapidmortel kan binnen enkele uren worden belast.

Rapidmortel TM vindt zijn toepassing ook bij de professionele wegenbouwer en mensen die zich bezig houden met infrastructurele werken. Zoals o.a. bij reparaties aan betonwegen, bruggen, viaducten en verkeerspleinen die na korte tijd weer in gebruik moeten worden genomen. Bijvoordbeeld bij het ophogen of repareren van putdeksels in wegen of bij het maken van veranderingen. Reparaties aan afwateringssystemen of rioolbuizen en putten kunnen op een snelle manier worden uitgevoerd waardoor overlast tot een minimum kan worden beperkt. Door de snelle uithardingstijden zijn meerdere fasen in e uitvoering, zonder wachtijd, achtereen uit te voeren.

Werkwijze

Rapidmortel TM met water aanmaken tot een smeerbare, troffelbare mortel. Rapidmortel TM aan het aanmaakwater toevoegen en vervolgens in 3 minuten mengen tot een homogeen mengsel waarna het kan worden aangebracht met een troffel of ander doelmatig gereedschap. Gereedschap direct na gebruik grondig reinigen.

De verwerkbaarheid van Rapidmortel TM is bij 20°C ongeveer 15 minuten. Door toevoeging van Acrytekt TM (art.nr. 3302) aan het aanmaakwater wordt de waterdichtheid en chemische bestendigheid verhoogd en de verwerkingstijd enigzins verlangd. 100kg Rapidmortel TM aangemaakt met water vult een ruimte van circa 55 liter.